Uwaga, Studenci!

Władze Uczelni przypominają, że zgodnie z §5 umowy Uczelnia – Student Studenci zobowiązani są do uiszczania opłaty za studia do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc.

W przypadku nie wniesienia opłaty do końca miesiąca za miesiąc bieżący Student zostanie zawieszony w prawach Studenta w związku z czym nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, ani nie będą wydawane żadne zaświadczenia do czasu uregulowania zaległości.

Jeżeli Student nie ureguluje zaległości w ciągu 30 dni od terminu przyjętego w pkt. 1 zostanie skreślony z listy Studentów.

Ponowne przyjęcie skreślonego Studenta wymagać będzie zgody Rektora, wniesienia opłaty w wysokości wpisowego tj. 400 zł oraz uiszczenia zaległości.