Uczestników zapraszamy na szkolenie z własnymi komputerami.

Uczestnicy będą konstruować wirtualne projekty reklamowe, foldery i „fotografować/filmować” aranżacje.

Opłatę za szkolenie w kwocie 1600,00  od osoby, wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Szkoły:

BPS II O/WROCŁAW: 48 1930 1190 2013 1336 5297 0001

 

Warunki rezygnacji: rezygnacja tylko w formie pisemnej
rezygnacja do 20 września 2018 r. – bezpłatnie,
rezygnacja do 25 września 2018 r. – zostanie pobrana opłata w wysokości 50%,
rezygnacja po 25 września 2018 r. – powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.

Koszt wydania duplikatu Dyplomu Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania wynosi 25 zł brutto.

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane w dyplomie, spowodowane niewłaściwie/nieczytelnie wypełnionym formularzu zgłoszenia.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania :   .doc    .pdf

UA-106407097-1