Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania
ogłasza nabór  na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019
na kierunek Ochrona Dóbr Kultury na specjalności:

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

JUBILERSTWO I RZECZOZNAWSTWO KAMIENI SZLACHETNYCH

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są osobiście lub pocztą na adres szkoły, na podstawie formularza zgłoszeniowego 

UWAGA----REKRUTACJA 2018 W TOKU-----

Sekretariat czynny:  poniedziałek – piątek   od 9:00 do 15:00, tel. (071) 791-77-22.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (świadectwo dojrzałości, zaświadczenie lekarskie – od lekarza medycyny pracy, cztery zdjęcia legitymacyjne, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia dowodu wpłaty wpisowego na konto uczelni, wypełniony formularz zgłoszeniowy).

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na studia
Skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy

Miesięczne Opłaty

Miesięczne opłaty za studia dla specjalności :

  •  Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
  • Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych

650 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od października  do września);

150 zł - opłata rekrutacyjna ;

NUMER KONTA BANKOWEGO

BPS II O/WROCŁAW:
48 1930 1190 2013 1336 5297 0001

UA-106407097-1