Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest:  
Wydział Rzemiosł Artystycznych

W ramach tego wydziału funkcjonują:

Zakład Zabytkoznawstwa i Historii Sztuki 

Kierownik dr Jan Żelbromski

  • Pracownia Rzeźby i Konserwacji Kamienia
  • Pracownia Rysunku Odręcznego i Sztukaterii (kier. mgr Jolanta Otwinowska).  
  • Pracownia Wzornictwa (dr Katarzyna Gemborys).  
  • Pracownia Fotografii (kier. mgr Jan Żyszkowski).  
  • Pracownia Pozłotnictwa (kier. Mistrz Rzemiosł Artystycznych Ludomir Domański).

Zakład Gemmologii, Mineralogii i Petrografii  

Kierownik: dr Roman Michalik   

  • Pracownia Szlifowania Kamieni Jubilerskich
  • Pracownia Gemmologii (kier. dr Robert Girulski).
  • Pracownia Komputerowa

Biblioteka  

Kierownik: mgr kustosz dyplomowany Jadwiga Grzegorczyk.