Program warsztatów:


Zasady bhp obowiązujących w pracowni gemmologicznej.
Tok postępowania przy identyfikacji kamieni jubilerskich.
Podstawowe wyposażenia pracowni gemmologicznej (demonstracja).
Przenośny zestaw gemmologiczny.
Przedstawienie stanowiska pracy gemmologa i czynności związanych z prawidłowym sposobem wykonywania obserwacji kamieni jubilerskich.
Ocena jakości surowca jubilerskiego – skała, kryształ, unikat.
Wyznaczanie elementów szlifu fasetowego i kaboszonowego (prezentacja najczęstszych wad szlifu).

Wykonywanie badań przy użyciu gemmologicznej lupy aplanatyczno-achromatycznej:
• zdefiniowanie cech, które badamy przy pomocy lupy aplanatyczno-achromatycznej,
• ćwiczenia praktyczne mające na celu wstępne określenie cech fizycznych oszlifowanych kamieni (barwy, przezroczystości, brylancji, efektów optycznych na powierzchni kamienia itd.) oraz rodzaju i jakości szlifu.

Określenie wymiarów i masy kamieni jubilerskich:
• określanie wymiarów kamieni z wykorzystaniem przyrządu Leveridge’a i ocena proporcji kamienia,
• obliczanie (ze wzorów) przybliżonej (przeliczeniowej) masy wybranych kamieni jubilerskich.

Badanie gęstości kamieni jubilerskich:
• wyznaczanie gęstości kamieni jubilerskich metodą hydrostatyczną,
• metoda cieczy ciężkich – omówienie + prezentacja.

Badanie luminescencji kamieni jubilerskich.

Badania absorpcji światła:
• badanie widm absorpcyjnych za pomocą spektroskopu gemmologicznego,
• badanie kamieni jubilerskich z wykorzystaniem filtra Chelsea.

Określanie barw pleochroicznych za pomocą dychroskopu.

Badania na polaryskopie:
• określanie przynależności do grupy optycznej,
• obserwacja anomalii optycznych,
• badanie pleochroizmu,
• wyznaczanie jedno- lub dwuosiowości kamienia na podstawie obserwacji figur konoskopowych (pokaz).

Badanie właściwości optycznych kamieni jubilerskich na refraktometrze gemmologicznym.
• pomiar współczynników załamania światła i dwójłomności kamieni jubilerskich o szlifie fasetowym,
• pomiar współczynnika załamania światła kamieni jubilerskich o szlifie kaboszonowym metodą obserwacji dystansowej,

Badania kamieni przy użyciu mikroskopu gemmologicznego:
• identyfikacja naturalnych i syntetycznych kamieni,
• pokaz różnych technik oświetlania.

Zastosowanie sztucznej inteligencji do identyfikacji kamieni szlachetnych i ozdobnych

UA-106407097-1
wpChatIcon