dokument do pobrania w pliku pdf

Program kształcenia zaczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020

Kierunek: Ochrona Dóbr Kultury

Specjalność: Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych.

Tok studiów: STACJONARNE

  1. Grupy treści kształcenia, godziny zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
godziny ECTS
A Grupa treści podstawowych 840 65
B Grupa treści kierunkowych 1170 + 6/10/30 123 + 1/2/3
Razem: 2010 + 6/10/30 188 + 1/2/3
  1. Składniki treści kształcenia w grupach, liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
Godziny ECTS Forma zaliczenia
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Razem w. ćw.
1 Kształcenie w zakresie historii sztuki powszechnej

i polskiej (120 godzin )

1.1 Wstęp do historii sztuki 120 90 30 10 Egz
2 Kształcenie w zakresie filozoficznych

i metodologicznych podstaw ochrony dóbr kultury (90 godzin)

2.1 Historia filozofii z elementami estetyki 90 60 30 8 Egz
3 Kształcenie w zakresie dokumentacji (315 godzin)
3.1 Dokumentacja konserwatorska 30 30 3 Zal
3.2 Dokumentacja pomiarowo – rysunkowa zabytków 30 30 3 Zal
3.3 Dokumentacja fotograficzna zabytków 75 75 6 Zal
3.4 Rysunek odręczny 90 90 8 Zal
3.5 Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej 60 60 6 Zal
3.6 Rzeźba i modelowanie 60 60 5 Zal
4 Lektorat z języka angielskiego (120 godzin) 120 120 5 Egz
5 Język łaciński (30 godzin ) 30 30 3 Zal
6 Wychowanie fizyczne (60 godzin) 60 60 2 Zal
7 Podstawy informatyki z elementami modelowania obiektowego (75 godzin) 75 30 45 6 Egz + Zal
B GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Razem w. ćw. ECTS Forma zaliczenia
1 Kształcenie w zakresie towaroznawstwa jubilerskiego i gemmologicznego (810 godzin)
1.1 Chemia ogólna i konserwatorska 30 30 3 Egz
1.2 Fizyka ogólna 30 30 3 Egz
1.3 Podstawy geologii i petrografii skał oraz materiałów budowlanych 45 15 30 5 Egz + Zal
1.4 Mineralogia i metody badań minerałów i skał 45 15 30 5 Egz + Zal
1.5 Kamieniarstwo 30 15 15 3 Egz
1.6 Konserwacja kamienia 90 30 60 8 Egz
1.7 Konserwacja metali oraz wybrane zagadnienia

z materiałoznawstwa

45 45 6 Egz
1.8 Kamienie szlachetne i ozdobne 60 10 50 8 Egz + Zal
1.9 Gemmologia praktyczna 45 15 30 8 Egz + Zal
1.10 Rzeczoznawstwo diamentów 30 10 20 4 Egz
1.11 Materiałoznawstwo złotnicze 30 15 15 4 Egz
1.12 Techniki i technologie jubilerskie 180 15 165 12 Egz
1.13 Szlifowanie kamieni szlachetnych i ozdobnych 30 30 4 Zal
1.14 Projektowanie biżuterii i form użytkowych 90 90 10 Egz
1.15 Niestandardowe techniki jubilerskie – warsztaty 30 30 4 Zal
2 Podstawy muzealnictwa (30 godzin) 30 30 3 Zal
3 Podstawy historii i zabytkoznawstwa dzieł sztuki

(120 godzin)

3.1 Historia rzemiosła artystycznego 30 30 3 Egz + Zal
3.2 Proseminarium z historii sztuki złotniczej 30 30 3 Zal
3.3 Techniki malarskie 30 30 3 Egz
3.4 Rynek antykwaryczny 30 15 15 3 Zal
4 Prawna ochrona zabytków (30 godzin) 30 30 2 Egz
5 Ekonomia i zarządzanie (120 godzin)
5.1 Podstawy ekonomii i zarządzania 30 30 3 Egz
5.2 Profesjonalne metody sprzedaży i obsługi klientów 30 30 3 Zal
5.3 Kreowanie wizerunku i marki 15 15 2 Zal
5.4 Techniki negocjacyjne w biznesie 30 30 3 Zal
5.5 Zarządzanie zespołem 15 15 2 Zal
6 Pracownia i seminarium licencjackie (30 godzin) 30 30 3 Zal
7 Geoturystyka (30 godzin) 30 3 Zal
8 Dodatkowo przedmiot do wyboru (nieobowiązkowo) 6/10/30 1/2/3 Zal

 

Studenci są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze 6 miesięcy.

Przedmiot do wyboru:

  1. Warsztaty z identyfikacji i wyceny pereł – 10 godz. – 2 pkt ECTS – zal.
  2. Warsztaty z bursztynnictwa – 6 godz. – 1 pkt. ECTS – zal.
  3. Kowalstwo artystyczne – 30 godz. – 3 pkt. ECTS – zal.
UA-106407097-1
wpChatIcon