Otwarta Rekrutacja na specjalność jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych na rok akademicki 2024/2025.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w pracowni jubilerskiej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Komplet dokumentacji można przysłać w formie skanów na adres rekrutacja@swraiz.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uczelni, a oryginały okazać przy podpisaniu umowy w dniu immatrykulacji.

Otwarta Rekrutacja Studia Licencjackie 3 Letnie inauguracja X 2024

Prowadzimy studia licencjackie (3 letnie), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku „Ochrona dóbr kultury”

UWAGA:

Jako jedyna uczelnia w Polsce, w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą, organizujemy dla swoich absolwentów egzaminy czeladnicze i mistrzowskie potwierdzające kwalifikacje w następujących zawodach wg klasyfikacji zawodów i specjalności (wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1145) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r.).

Specjalność:

 • złotnik-jubiler,
 • gemmolog,
 • pozłotnik.
 • znawca diamentów
 • znawca pereł.

Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych (studia licencjackie 3-letnie)

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz i wniosek o przyjęcie na studia (do pobrania poniżej).
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości.(oryginał do okazania podczas immatrykulacji)
 3. Polisa ubezpieczeniowa od NNW.
 4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
 5. Elektroniczne zdjęcie w formacie JPG – wymagania jak do zdjęcia w dowodzie osobistym.
 6. Potwierdzenia dokonania opłat :

 – rekrutacyjnej w wysokości 150 zł

      – za ELS w wysokości 22 zł (elektroniczna legitymacja studenta)

na rachunek BPS II Oddział Wrocław nr:

48 1930 1190 2013 1336 5297 0001

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko studenta)

Miesięczne opłaty za studia dla specjalności :


Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych


750 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy);

NUMER KONTA BANKOWEGO
BPS II O/WROCŁAW:
48 1930 1190 2013 1336 5297 0001

UA-106407097-1
wpChatIcon