Rekrutacja 2020/2021

Prowadzimy studia licencjackie (3 letnie), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku „Ochrona dóbr kultury”

Specjalności:

 Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych.

oraz

            Konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz i wniosek o przyjęcie na studia (do pobrania poniżej).
  2. Kserokopia świadectwa dojrzałości.
  3. Polisa ubezpieczeniowa od NNW.
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Elektroniczne zdjęcie w formacie JPG – wymagania jak do zdjęcia w dowodzie osobistym.
  6. Potwierdzenia dokonania opłat :

 – rekrutacyjnej w wysokości 150 zł

      – za ELS w wysokości 22 zł (elektroniczna legitymacja studenta)

na rachunek BPS II Oddział Wrocław nr:

48 1930 1190 2013 1336 5297 0001

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko studenta)

Miesięczne opłaty za studia :

750 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy);

NUMER KONTA BANKOWEGO
BPS II O/WROCŁAW:
48 1930 1190 2013 1336 5297 0001

UA-106407097-1
wpChatIcon