Studenci Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne, którego wysokość może zostać zwiększona w związku z ponoszeniem dodatkowych  kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, a w przypadku studentów studiów dziennych ponadto z tytułu:

  • zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie,
  • zakwaterowania w domu studenckim lub w innym obiekcie niepracującego małżonka i dzieci.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Jednorazową zapomogę

Jednorazowa zapomoga przyznawana jest w nagłych wypadkach losowych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

UA-106407097-1
wpChatIcon