dokument do pobrania w pliku pdf

 

Program kształcenia zaczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018

Kierunek: Ochrona Dóbr Kultury

Specjalność: Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych.

Tok studiów: STACJONARNE

Tok studiów: ZAOCZNE – 80% godzin studiów STACJONARNYCH

 

  1. Grupy treści kształcenia, godziny zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
  godziny ECTS
A Grupa treści podstawowych 840 63
B Grupa treści kierunkowych 1170 123 + 4/5/7
Razem: 2010 186 + 4/5/7

 

 

  1. Składniki treści kształcenia w grupach, liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
  Godziny ECTS Forma zaliczenia
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Razem w. ćw.    
1 Kształcenie w zakresie historii sztuki powszechnej i polskiej (165 godzin )          
1.1 Historia sztuki powszechnej i polskiej 165 120 45 12 Egz
2 Kształcenie w zakresie filozoficznych

i metodologicznych podstaw ochrony dóbr kultury (90 godzin)

         
2.1 Filozoficzne i metodologiczne podstawy ochrony dóbr kultury 90 60 30 8 Egz
3 Kształcenie w zakresie dokumentacji (315 godzin)          
3.1 Dokumentacja konserwatorska historyczna

i pomiarowo – rysunkowa zabytków

30   30 4 Zal
3.2 Dokumentacja fotograficzna zabytków 75   75 6 Zal
3.3 Rysunek odręczny 90   90 8 Zal
3.4 Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej 60   60 6 Zal
3.5 Rzeźba i modelowanie 60   60 5 Zal
4 Lektorat z języka zachodniego (120 godzin) 120   120 5 Egz
5 Język łaciński (30 godzin ) 30   30 3 Zal
6 Wychowanie fizyczne (60 godzin) 60   60 2 Zal
7 Podstawy informatyki (60 godzin) 60 30 30 4 Egz + Zal
B GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Razem w. ćw. ECTS Forma zaliczenia
1 Kształcenie w zakresie jubilerstwa i gemmologii

(930 godzin)

         
1.1 Dokumentacja konserwatorska 30   30 4 Zal
1.2 Chemia ogólna i konserwatorska 30 30   4 Egz
1.3 Fizyka ogólna 30 30   4 Egz
1.4 Podstawy geologii i petrografii skał oraz materiałów budowlanych 60 15 45 6 Egz + Zal
1.5 Mineralogia i metody badań minerałów i skał 60 15 45 8 Egz + Zal
1.6 Kamieniarstwo 30 15 15 3 Egz
1.7 Konserwacja kamienia 90 30 60 8 Egz
1.8 Konserwacja metali oraz wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa 30   30 4 Egz
1.9 Kamienie szlachetne i ozdobne 60 10 50 8 Egz + Zal
1.10 Gemmologia praktyczna 60 20 40 8 Egz + Zal
1.11 Materiałoznawstwo złotnicze 30 15 15 6 Egz
1.12 Techniki i technologie jubilerskie 120 15 105 12 Egz
1.13 Szlifowanie kamieni szlachetnych i ozdobnych 30   30 4 Zal
1.14 Projektowanie biżuterii i form użytkowych 90   90 10 Egz
2 Podstawy muzealnictwa (30 godzin) 30 30   2 Zal
3 Podstawy historii i zabytkoznawstwa dzieł sztuki (120 godzin)          
3.1 Historia rzemiosł artystycznych i ewolucja form rzemiosł artystycznych 90 30 60 6 Egz + Zal
3.2 Proseminarium z historii sztuki złotniczej 30   30 3 Zal
4 Prawna ochrona zabytków (30 godzin) 30 30   4 Zal
5 Kultura w kontekście różnych dyscyplin humanistycznych (30 godzin) 30 30   3 Zal
6 Komunikacja społeczna i międzykulturowa

(30 godzin)

30 30   2 Zal
7 Podstawy ekonomii i zarządzania

(30 godzin)

30 30   4 Egz
8 Pracownia i seminarium licencjackie

(120 godzin)

120   120 10 Zal
9 Dodatkowo wykład do wyboru

(30 godzin)

30   30 4/5/7 Zal

Studenci są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze 3 miesięcy.

 

Przedmiot do wyboru:

  1. Geoturystyka – 30 godzin – 4 pkt. ECTS – zal.
  2. Ochrona własności intelektualnej oraz wycena wyrobów rzemiosła artystycznego – 15 godzin – 2 punkty ECTS – zal.
  3. Warsztaty z identyfikacji i wyceny pereł – 6 godz. – 1 pkt ECTS – zal.
  4. Warsztaty z bursztynnictwa – 10 godz. – 2 pkt. ECTS – zal.
  5. Konserwacja i renowacja detali architektonicznych wykonanych z kamienia – 15 godz. – 3 pkt. ECTS – zal.

 

UA-106407097-1
wpChatIcon