dokument do pobrania w pliku pdf

 

 

Program kształcenia na studiach licencjackich na kierunku:

Rok akademicki 2018/2019

Ochrona Dóbr Kultury

Specjalność: Restauracja i konserwacja dzieł sztuki.

Tok studiów: STACJONARNY

Tok studiów: ZAOCZNY – 80% godzin studiów STACJONARNYCH

 

  1. Grupy treści kształcenia, godziny zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
  godziny ECTS
A Grupa treści podstawowych 840 63
B Grupa treści kierunkowych 1170 117 + 4/5/7
Razem: 2010 180 + 4/5/7

 

  1. Składniki treści kształcenia w grupach, liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
  Godziny ECTS Forma zaliczenia  
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Razem w. ćw.      
1 Kształcenie w zakresie historii sztuki powszechnej

i polskiej (165 godzin )

           
1.1 Historia sztuki powszechnej i polskiej 165 120 45 12 Egz
2 Kształcenie w zakresie filozoficznych

i metodologicznych podstaw ochrony dóbr kultury (90 godzin)

         
2.1 Filozoficzne i metodologiczne podstawy ochrony dóbr kultury 90 60 30 8 Egz
3 Kształcenie w zakresie dokumentacji (315 godzin)          
3.1 Dokumentacja konserwatorska historyczna

i pomiarowo – rysunkowa zabytków

30   30 4 Zal
3.2 Dokumentacja fotograficzna zabytków 75   75 6 Zal
3.3 Rysunek odręczny 90   90 8 Zal
3.4 Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej 60   60 6 Zal
3.5 Rzeźba i modelowanie 60   60 5 Zal
4 Lektorat z języka zachodniego (120 godzin) 120   120 5 Egz
5 Język łaciński (30 godzin ) 30   30 3 Zal
6 Wychowanie fizyczne (60 godzin) 60   60 2 Zal
7 Podstawy informatyki (60 godzin) 60 30 30 4 Egz + Zal
B GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Razem w. ćw. ECTS Forma zaliczenia  
1

 

Kształcenie w zakresie konserwatorstwa

(750 godzin)

         
1.1 Dokumentacja konserwatorska 30   30 4 Zal
1.2 Chemia ogólna i konserwatorska 30 30   4 Egz
1.3 Fizyka ogólna 30 30   4 Egz
1.4 Podstawy geologii i petrografii skał oraz materiałów budowlanych 60 15 45 6 Egz + Zal
1.5 Mineralogia i metody badań minerałów i skał 60 15 45 8 Egz + Zal
1.6 Kamieniarstwo 30 15 15 3 Egz
1.7 Konserwacja kamienia 90 30 60 8 Egz
1.8 Konserwacja metali oraz wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa 30   30 4 Egz
1.9 Kamienie szlachetne i ozdobne 60 30 30 8 Egz + Zal
1.10 Konserwacja drewna i zabytkoznawstwo meblarskie 90 15 75 10 Egz
1.11 Konserwacja tynku, sztukaterii i betonu 150 30 120 12 Egz
1.12 Pozłotnictwo 45   45 6 Zal
1.13 Nowe techniki konserwatorskie dzieł sztuki (w tym laser) 45   45 6 Zal
2 Podstawy muzealnictwa (30 godzin) 30 10 20 2 Zal  
3 Podstawy historii i zabytkoznawstwa dzieł sztuki (120 godzin)            
3.1 Historia rzemiosł artystycznych i ewolucja form rzemiosł artystycznych 90 30 60 6 Egz + Zal  
3.2 Proseminarium z historii sztuki 30   30 3 Zal  
4 Prawna ochrona zabytków (30 godzin) 30 30   4 Zal  
5 Kultura w kontekście różnych dyscyplin humanistycznych (30 godzin) 30 30   3 Zal  
6 Komunikacja społeczna i międzykulturowa

(30 godzin)

30 30   2 Zal  
7 Podstawy ekonomii i zarządzania (30 godzin) 30 20 10 4 Egz  
8 Pracownia i seminarium licencjackie (120 godzin) 120   120 10 Zal  
9 Dodatkowo wykład do wyboru (30 godzin) 30     4/5/7 Zal  
                 

 

Studenci są zobowiązani do odbycia praktyki w wymiarze 3 miesięcy.

 

 

Przedmiot do wyboru:

  1. Geoturystyka – 30 godzin – 4 pkt. ECTS – zal.
  2. Ochrona własności intelektualnej oraz wycena wyrobów rzemiosła artystycznego – 15 godzin – 2 punkty ECTS – zal.
  3. Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska poprzez chemikalia używane w konserwacji dzieł sztuki dzięki wykorzystaniu technologii laserowej – 15 godz. – 4 pkt. ECTS – zal.
  4. Konserwacja metalu i kowalstwo artystyczne – 30 godz. – zal.
  5. Konserwacja i renowacja detali architektonicznych wykonanych z kamienia – 15 godz. – 3 pkt. ECTS – zal.
UA-106407097-1
wpChatIcon