Kształcimy studentów na kierunku Ochrony Dóbr Kultury w specjalnościach:

Studenci tej specjalności zdobywają praktyczne umiejętności wytwarzania artystycznych przedmiotów użytkowych z metali oraz z zakresu rozpoznawania i szlifowania kamieni szlachetnych i ozdobnych.

Wiedza z technologii metali i kamieni szlachetnych oraz historii sztuki umożliwia absolwentom SWRAiZ przeprowadzanie oceny biżuterii i kamieni szlachetnych. Mogą dzięki temu zdobywać uprawnienia znawców biżuterii i kamieni szlachetnych, co umożliwi im dokonywanie wyceny wyrobów złotniczych.

zobacz program studiów
Studenci tej specjalności opanują techniki konserwacji i restauracji dzieł sztuki wykonanych z kamienia, drewna i metalu. Będą potrafili stosować zarówno tradycyjne metody konserwacji, jak i nowoczesne, oparte na zastosowaniu technologii laserowej.

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę m. in. z zakresu historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i materiałoznawstwa. Rozwijają swoje umiejętności w zakresie fotografii, rysunku, malarstwa, rzeźby oraz sztukaterii.

zobacz program studiów

Tradycja uczelni sięga przełomu XIX i XX wieku. W dniu 1 października 1900 roku, otwarto we Wrocławiu przy obecnej ulicy Traugutta Miejską Szkołę Rzemieślniczą (Städtische Handwerkerschule). Przeznaczeniem uczelni było podnoszenie umiejętności rzemieślniczych, przede wszystkim w dziedzinach obróbki drewna, budownictwa i malarstwa dekoracyjnego. Profil szkoły stopniowo się zmieniał z rzemieślniczego na artystyczno-rzemieślniczy, dzięki czemu już w 1903 roku szkoła została przemianowana na Miejską Szkołę Rzemiosła i Przemysłu Artystycznego. Renoma uczelni nadal wzrastała, co umożliwiało otwieranie nowych kierunków nauczania. Powstały dodatkowo klasy kowalstwa artystycznego, rzeźby w drewnie i kamieniu. Uczono też wyrobu batiku, projektowania szkła i porcelany, architektury wnętrz, grafiki, fotografii i mody. Szkoła dotrwała niemal do końca wojny, bo do jesieni 1944 roku.

Na początku XXI wieku powstała we Wrocławiu inicjatywa reaktywacji szkolnego nauczania rzemiosł artystycznych. Należało nawiązać do tradycji i wzorców wypracowanych w pierwszej połowie XX wieku przez Miejską Szkołę Rzemiosła i Przemysłu Artystycznego. Założycielami nowej szkoły była grupa działaczy samorządu rzemieślniczego skupiona w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej z Prezesem Janem Zioberskim oraz grupa naukowców z Wrocławia pod przewodnictwem prof. zw. Michała Sachanbińskiego, którzy w tym celu utworzyli spółkę pod nazwą Europejska Edukacja Zawodowa Ltd. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania została powołana w 2003 roku. Obecnie jest wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 256. 

 

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu jest jedyną wyższą uczelnią w Polsce edukującą artystów rzemieślników w branży jubilerstwa, znawstwa kamieni szlachetnych oraz konserwacji dzieł sztuki. Wymaga to od studentów umiejętność łączenia nauki i sztuki, wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych, umiejętności manualnych oraz podążania za najnowszymi trendami nowoczesnych technologii. SWRAiZ jako jedna z nielicznych w Europie prowadzi studia z zakresu gemmologii, czyli nauki o kamieniach szlachetnych. Kształcenie specjalistów odbywa się na poziomie licencjackim w systemie studiów dziennych oraz zaocznych. Uczelnia jest nastawiona na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych fachowców potrafiących samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Programy realizowane są przez doświadczoną własną kadrę oraz wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Sztuk Pięknych.

Dlaczego warto studiować na naszej uczelni?

  • Studenci zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie renowacji dzieł sztuki, jubilerstwa i rzeczoznawstwa kamieni szlachetnych.
  • Zajęcia prowadzą autorytety w dziedzinie sztuki, jubilerstwa i kamieni szlachetnych.
  • Zajęcia odbywają się w pracowniach i prowadzone są przez kadrę własną uczelni, wykładowców z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz specjalistów i praktyków, działających w dziedzinach rzemiosła artystycznego i gemmologii.
  • Uczelnia udostępnia swoim studentom bogatą ofertę praktyk w renomowanych firmach i pracowniach.
  • Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy zawodowej w projektowaniu, odtwarzaniu, renowacji i restauracji przedmiotów z dziedziny rzemiosła artystycznego oraz w zakresie jubilerstwa i rzeczoznawstwa kamieni szlachetnych.

Aktualności

14/07/2021

Kurs zegarmistrzowski 21 sierpnia 2021.

Zapraszamy na kurs zegarmistrzowski w siedzibie szkoły, w dniu 21.08.2021 godz. 09.00Więcej informacji w dokumencie w formacie pdf do pobrania po kliknięciu   tutaj
08/07/2021

Zagadnienia na egzamin z historii sztuki

Uprzejmie informuję, ze zagadnienia na egzamin z przedmiotu historia sztuki prowadzonego przez dr. Jana Żelbromskiego w dokumencie pdf w linku.
19/06/2021

Zmiana organizacji roku akademickiego 2020/2021 semestru letniego.

Zarządzenie Rektora SWRAiZ nr 16/2021 z dnia 18 .06 .2021 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2020 /2021 W związku z ograniczeniami w przeprowadzaniu zajęć stacjonarnych w roku akademickim 2020/21 wynikającymi ze stanu epidemii, rok akademicki dla studentów niestacjonarnych zostaje wydłużony do 11.07.2021. Wynika to z konieczności zrealizowania […]
28/09/2020

Dostęp do platformy e-learningowej Microsoft Teams

Instrukcja uzyskania dostępu do platformy e-learningowej Microsoft Teams będącej elementem platformy Microsoft365 dostępnej dla Studentów i Pracowników SWRAiZ . Po odebraniu emaila od Microsoft o założeniu konta na platformie zaleca się zalogowanie za pomocą wygenerowanego hasła a następnie zmianę na własne hasło spełniające wymogi polityki bezpieczeństwa platformy Microsoft365 […]
26/09/2020

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w SWRAiZ

Szanowni Państwo, Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania informuje, że inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w formie zdalnej (online) w dniu 03 października 2020 (sobota) o godz. 10.15. Szczegóły techniczne dotyczące inauguracji znajdują się na naszej stronie www.swraiz.pl i FB. Szkolenie studentów w zakresie korzystania z […]
30/08/2017

KURS RZECZOZNAWCÓW DIAMENTÓW

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania ogłasza przyjmowanie zapisów na kurs rzeczoznawców diamentów. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy liczącej od 8 do 12 osób. Szczegóły dotyczące terminów zostaną ustalone po konsultacjach z uczestnikami. Pierwszeństwo w zapisach mają absolwenci szkoły. Planowany termin realizacji październik-listopad. Czas trwania: 9-10 dni […]
24/07/2021

Organizacja pracy sekretariatu w sierpniu br.

Uprzejmie informujemy, że od 10 sierpnia sekretariat i dziekanat będą czynne we wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 14.00 Prosimy również o kontakt mailowy: sekretariat@swraiz.pl i wcześniejsze potwierdzenie spotkania.
24/07/2021

Kurs zegarmistrzowski przesunięty na wrzesień 2021.

Uprzejmie informujemy, że kurs zegarmistrzowski odbędzie się we wrześniu 2021.
UA-106407097-1