Drobna zmiana w planie dla studiów stacjonarnych od 03.06.2019