Elektroniczne legitymacje studenckie – ELS

Osoby, które jeszcze nie dostarczyły zdjęć do ELS, proszone są o przesłanie na skrzynkę dziekanat@swraiz.pl i dokonania opłaty 22 zł
Wymagania techniczne:
zdjęcie w formacie JPEG, jak do dowodu osobistego
Studenci III roku są zwolnieni z obowiązku wyrobienia ELS.
Dziekanat

UA-106407097-1
wpChatIcon