Zagadnienia na egzamin z geologii i petrografii.

Zagadnienia z Geologii i Petrografii.
Pozycja Ziemi we Wszechświecie. Wiek Wszechświata, Układu Słonecznego i Ziemi.
Pojęcie cyklu geologicznego(skalnego).
Środowisko powstawania magmy.
Minerały wykorzystane w klasyfikacji skał magmowych.
Kryteria wyróżniania wnętrza Ziemi.
Metody badań wnętrza Ziemi.
Co w geochronologii oznaczają liczby: m.in. 600 mln., 60 mln.
Wyjaśnij pojęcie batolitu.
Określenie skały na podstawie podanego składu mineralnego i struktury, (np. granit, gabro, bazalt).
Cechy podstawowe kompleksów skał osadowych.
Struktury opisujące skały magmowe.
Struktury opisujące skały osadowe.
Struktury opisujące skały metamorficzne.
Rola procesu hydrolizy w cyklu skalnym.

UA-106407097-1
wpChatIcon