Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w SWRAiZ

Szanowni Państwo,
Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania informuje, że
inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021
odbędzie się w formie zdalnej (online) w dniu 03 października 2020 (sobota) o godz. 10.15.
Szczegóły techniczne dotyczące inauguracji znajdują się na naszej stronie www.swraiz.pl i FB.
Szkolenie studentów w zakresie korzystania z platformy TEAMS MICROSOFT zaplanowane jest na dzień 28.09.2020 o godz. 18.00.

SOBOTA (3.10.2020)
Program Inauguracji
1. Przemówienie prof. zw. dr hab. Michała Sachanbińskiego – rektora SWRAiZ.
2. Życzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka dla Wspólnoty Akademickiej.
3. Wykład inauguracyjny pt. „Kamienie szlachetne w skarbie tysiąclecia ze Środy Śląskiej”.
wygłosi dr Robert Girulski.
Przerwa
12.15 – 16.45 szkolenie z BHP (online) mgr Dawid Piekarski
NIEDZIELA (4.10.2020)
Uwaga ! Zajęcia praktyczne odbędą się w 4 października 2020 (niedziela) o godz. 9.15 we Wrocławiu w gmachu SWRAiZ, pl. Św. Macieja 21.
Plan:
09.15 – 10.30 immatrykulacja studentów I roku oraz czas na załatwienie spraw administracyjnych w dziekanacie.
Od godz. 10.30 zajęcia w grupach (zgodnie z planem zamieszczonym na stronie internetowej uczelni).
Prosimy studentów o przywiezienie do Wrocławia wypełnionych i podpisanych następujących dokumentów:
1. Oświadczenie RODO (do pobrania w zakładce https://swraiz.pl/rekrutacja/
Uprzejmie proszę także zapoznać się z zarządzeniem nr 3 rektora SWRAiZ i przestrzeganiem zawartych w nim zaleceń związanych z epidemią COVID.
Na uczelni obowiązuje wymóg zakrywania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości.
Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarzadzania we Wrocławiu śledzi na bieżąco stan sytuacji epidemiologicznej, zalecenia GIS i decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostosowując decyzje o dalszej formie kształcenia do zmian obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach będziemy informowali Państwa na stronie www.swraiz.pl

Z poważaniem
Rektor SWRAiZ
Prof. zw. dr hab. Michał Sachanbiński

Zał. Zarządzenie rektora nr 3

UA-106407097-1
wpChatIcon