Zarządzenie nr 3 rektora SWRAiZ

Zarządzenie Rektora nr 3
Obsługa studentów i interesantów oraz organizacja zajęć w okresie pandemii COVID 19.
Na podstawie wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i rozporządzenia MNiSW ustalono procedurę działania w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni. Procedura dotyczy Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu.
Udział w zajęciach może wziąć wyłącznie osoba zdrowa – ANKIETA przy wejściu.
Uczelnia zabezpieczona jest w środki do dezynfekcji: w recepcji oraz w każdej z toalet.
Ciągi komunikacyjne zostaną otwarte na czas epidemii w celu ograniczenia kontaktu z klamkami.
Każda osoba, która wchodzi na teren Uczelni zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk – płyn znajduje się przy wejściu.
W razie potrzeby, w sekretariacie znajduje się termometr.
Pracownik Uczelni ma prawo zmierzyć przy wejściu temperaturę wchodzącym.
Zakazuje się gromadzenia większych grup osób – 4 i więcej – w częściach wspólnych Uczelni.
Zarówno w częściach wspólnych Uczelni jak i podczas zajęć dydaktycznych odległość pomiędzy słuchaczami powinna być zachowana na poziomie min. 1,5 – 2,0 m.
Myć ręce mydłem przez 30 sekund, dokładnie, nie omijając żadnej części, tak jak jest to opisane w instrukcji Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
– zawsze przed jedzeniem,
– po skorzystaniu z toalety,
– po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu,
– zawsze, jeśli ręce są brudne, lepkie itd.
Student, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19 poza szkołą, musi zgłosić taki fakt telefonicznie do dziekanatu (71 791-77-22).
Każda osoba przebywająca na terenie Uczelni ma obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką/przyłbicą.
PRZYGOTOWANIE SAL DYDAKTYCZNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ ORAZ PROWADZENIE ZAJĘĆ.

Organizacja zajęć w sali dydaktycznej musi być zgłoszona do dziekanatu (71 791-77-22) przynajmniej 2 dni wcześniej.
Zajęcia mogą się rozpocząć po podpisaniu przez wszystkich słuchaczy oświadczenia o zgodzie na uczestniczenie w zajęciach stacjonarnych – ANKIETA. Osobą odpowiedzialną za zebranie oświadczeń jest prowadzący zajęcia.
Sale powinny być wietrzone przez prowadzącego zajęcia co 90 minut, przynajmniej przez 15 minut.
W trakcie zajęć zalecane jest zakrywanie ust i nosa.
We wspólnych częściach budynku, takich jak ciągi komunikacyjne, toaleta, hol jest obowiązek zakrywania ust i nosa.
Z toalety może korzystać w tym samym czasie 1 osoba.

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest pracownik SWRAiZ z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Św. Macieja 21 . Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w „Polityce przetwarzania danych osobowych”.

Rektor SWRAiZ
Prof. zw. dr hab. Michał Sachanbiński

UA-106407097-1
wpChatIcon