Zmiana wykładu w dniu 30.10.2020

do pobrania aktualny plan w dniu 30.10.2020