Zmiana organizacji roku akademickiego 2020/2021 semestru letniego.

Zarządzenie Rektora SWRAiZ nr 16/2021 z dnia 18 .06 .2021
w sprawie
zmiany organizacji roku akademickiego 2020 /2021

W związku
z ograniczeniami w przeprowadzaniu zajęć stacjonarnych w roku akademickim
2020/21 wynikającymi ze stanu epidemii, rok akademicki dla studentów niestacjonarnych zostaje
wydłużony do 11.07.2021. Wynika to z konieczności zrealizowania programu nauczania . Wobec
powyższego zmienione zostają terminy egzaminów , które podane zostaną w osobnym komunikacie.

prof. dr hab. Michał Sachanbiński
Rektor

UA-106407097-1
wpChatIcon