Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni kandydaci, uprzejmie informujemy, że dokumenty można wysyłać na maila rekrutacja@swraiz.pl

złożyć osobiście w dziekanacie lub wysłać pocztą. Brakujące dokumenty można donieść w terminie późniejszym.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia – proszę zaznaczyć specjalność i tryb studiów,
  • zdjęcie w formacie JPG (jak do dowodu osobistego) do elektronicznej legitymacji,
  • dwa zdjęcia w formie papierowej do indeksu,
  • skan lub kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • skan lub kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  • skan lub kserokopia polisy ubezpieczeniowej,
  • orzeczenie lekarskie z medycyny pracy,
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 150 zł – opłata rekrutacyjna i 22 zł – legitymacja elektroniczna.

UA-106407097-1
wpChatIcon