Inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2022

      Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu    

Szanowni Państwo,

serdecznie witam w naszej społeczności akademickiej.

Uprzejmie informuję, że

inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2022

odbędzie się w formie zdalnej (online) w dniu 02 października 2021 (sobota)

o godzinie 10.15.

Szkolenie studentów w zakresie korzystania z platformy TEAMS MICROSOFT zaplanowane jest na dzień

30.09.2021 (czwartek) o godz. 18.00.

SOBOTA (02.10.2021)

Program Inauguracji:

  1. Wysłuchanie hymnów Polski i Unii Europejskiej (godz. 10.15).
  2. Przemówienie inauguracyjne prof. zw. dr hab. Michała Sachanbińskiego – Rektora SWRAiZ.
  3. Wykład inauguracyjny pt. „Historia muzealnictwa we Wrocławiu” wygłosi

    mgr Magdalena Szafkowska.

  • Uroczyste otwarcie roku akademickiego.
  • Gaudeamus

Przerwa

12.15 – 16.45 obowiązkowe szkolenie z BHP (online) mgr Dawid Piekarski – dla studentów pierwszego roku.

12.15 – 14.30 wykład(online) z Historii filozofii z elementami estetyki dla studentów II i III roku.

Opcje uczestniczenia w wydarzeniu:

1.Rekomendowana aplikacja Microsoft Teams.

2.Przeglądarka internetowa oraz zalogowanie się na posiadane konto.

3.Link do wydarzenia https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anqjMM9IiM5kDz6-dXzk5ZtF2OJpfaDz3Q8iafkARf-I1%40thread.tacv2/1632938194771?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4b304e3-2c34-48c5-97f8-97cef8916079%22%2c%22Oid%22%3a%22a38d568a-f4da-427b-9c2f-038f8e55f0ca%22%7d

NIEDZIELA (03.10.2021)

Zajęcia online dla wszystkich roczników.

Szczegółowy rozkład zajęć zostanie przesłany w oddzielnym komunikacie.

Serdecznie Państwa zapraszam na naszą inaugurację.

Z poważaniem

Rektor SWRAiZ

Prof. zw. dr hab. Michał Sachanbiński

50-244 Wrocław, pl. św. Macieja 21, tel. (71) 791-77-22, e-mail: sekretariat@swraiz.pl, www.swraiz.pl

UA-106407097-1
wpChatIcon