Kształcenie specjalistyczne w zakresie: DYPLOMOWANY TOWAROZNAWCA W PRZEMYŚLE MEBLARSKIM

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania
ogłasza nabór na semestr letni 2020 r.
a kształcenie specjalistyczne w zakresie:
DYPLOMOWANY TOWAROZNAWCA W PRZEMYŚLE MEBLARSKIM

Kształcenie specjalistyczne obejmujące 3 semestry nauczania, to nowa forma nauczania na uczelniach wyższych, dedykowana dla absolwentów liceów ogólnokształcących, absolwentów średnich szkół technicznych i nietechnicznych oraz absolwentów szkół wyższych „nietechnicznych”, zainteresowanych przekwalifikowaniem się – uzyskując tytuł dyplomowanego specjalisty.
UWAGA—-REKRUTACJA 2020 W TOKU—–

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą elektroniczną rekrutacja@swraiz.pl lub pocztą na adres szkoły, na podstawie formularza zgłoszeniowego


Dokumenty do pobrania ze strony uczelni.
Sekretariat czynny:
poniedziałek – od 9:00 do 15:00
wtorek – od 9:00 do 15:00
środa – od 9:00 do 15:00
czwartek – od 9:00 do 15:00
piątek – nieczynne
numer telefonu: +48 71 791-77-22
Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (świadectwo dojrzałości**, zaświadczenie lekarskie – od lekarza medycyny pracy, cztery zdjęcia legitymacyjne, kserokopia dowodu wpłaty wpisowego na konto uczelni, wypełniony formularz zgłoszeniowy).
Miesięczne Opłaty:
• za kształcenie specjalistyczne 350 zł miesięcznie przez cały okres kształcenia;
• 100 zł – opłata rekrutacyjna.

NUMER KONTA BANKOWEGO BPS II O/WROCŁAW:
48 1930 1190 2013 1336 5297 0001

Wszelkie informacje do pobrania tutaj

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

UA-106407097-1
wpChatIcon