Program Kursu Znawców Diamentów

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE
„Badanie, identyfikacja , wycena diamentów w oparciu o nowe zasady obowiązujące w krajach UE”
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEMMOLOGICZNEGO I SZKOŁY WYŻSZEJ RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH I ZARZĄDZANIA WE WROCŁAWIU.


Dzień 1. Wykład

Geochemia węgla. Występowanie węgla w kosmosie. Geneza i typy złóż diamentów. Metody poszukiwania złóż diamentów.

Stan rzeczoznawstwa gemmologicznego w Polsce i świecie. Obowiązki i uprawnienia rzeczoznawców. Systemy klasyfikacyjne diamentów. Nazewnictwo diamentów jubilerskich. Cechy jakościowe podlegające ocenie (4C). Rodzaje zanieczyszczeń – ogólna charakterystyka znamion (defektów) wewnętrznych.
Ćwiczenia
Praktyczna ocena stopnia czystości.


Dzień 2. Wykład
Sortowanie diamentów. Szczegółowa charakterystyka znamion (defektów) wewnętrznych i zewnętrznych. Oznaczenia i sposób zapisu. Wpływ znamion zewnętrznych na stopień czystości. Klasy czystości. Właściwości diamentów (optyczne, chemiczne, elektryczne, termiczne, mechaniczne). Typy diamentów. Barwa. Czynniki determinujące powstawanie barwy. Barwa diamentów podlegająca ocenie. Skale barw. Kamienie porównawcze (wzorcowe).
Ćwiczenia
Praktyczna ocena stopnia czystości z uwzględnieniem znamion wewnętrznych i zewnętrznych. Graficzny opis zauważalnych znamion (defektów).
Praktyczna ocena barwy. Ocena stopnia czystości i barwy (łącznie).


Dzień 3.
Wykład
Diamenty barwne. Szlif brylantowy, proporcje szlifu i poprawność jego wykonania. Błędy mierzalne i niemierzalne. Ocena proporcji i poprawności wykonania szlifu wg systemu punktowego. Wyznaczanie proporcji okrągłego szlifu brylantowego (błędy mierzalne) za pomocą proporcjoskopu. Ćwiczenia
Łączne ocena cech jakościowych diamentów oszlifowanych z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.


Dzień 4.
Wykład

Metody szacowania proporcji okrągłego szlifu brylantowego. Ćwiczenia
Szacowanie wielkości tafli, wysokości korony, wysokości pawilonu, wielkości koletu.
Łączne ocena cech jakościowych diamentów oszlifowanych z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.


Dzień 5.
Wykład
Szlifowanie diamentów. Style, rodzaje i modyfikacje szlifu brylantowego. Dopuszczalne odstępstwa od proporcji idealnych. Modernizacja szlifów.
Ćwiczenia
Przeszlifowywanie diamentów uszkodzonych i diamentów o starym szlifie brylantowym. Wyznaczanie masy rzeczywistej i przeliczeniowej.
Obliczanie masy diamentów o brylantowych szlifach fantazyjnych. Obliczanie współczynników korekcji dla szlifów fantazyjnych. Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.


Dzień 6. Wykład
Imitacje diamentów i metody ich identyfikacji. Diamenty poprawiane metodą Yehudy i HPHT. Diamenty o sztucznie zmienionej barwie.
Światowy rynek diamentów (aktualne trendy, ceny, giełdy itp.).
Ćwiczenia
Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.


Dzień 7.
Wykład
Diamenty syntetyczne. Ocena cech jakościowych diamentów syntetycznych 7C.
Ćwiczenia
Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.


Dzień 8. Wykład
Szacowanie wartości i wycena diamentów jubilerskich. Rynek diamentów w Polsce. Inwestycje w diamenty. Kupno-sprzedaż diamentów.
Ćwiczenia
Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.


Dzień 9. Wykład
Zastosowanie diamentów.

Nowość!!! Spektroskopia ramanowska w badaniach diamentów.

Ćwiczenia
Egzamin próbny. Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu. Ćwiczenia indywidualne i konsultacje przedegzaminacyjne dotyczące oceny cech jakościowych diamentów jubilerskich.


Dzień 10. Ćwiczenia
Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Egzamin końcowy, rozdanie dyplomów i uroczyste zakończenie kursu.

UA-106407097-1
wpChatIcon