Rekrutacja 2020/2021 Studia Dualne – łączenie nauki z pracą

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania
ogłasza nabór  na semestr zimowy 2020 /2021
na kierunek Ochrona Dóbr Kultury na specjalności:

SZTUKI PROJEKTOWE – STUDIA DUALNE

 

UWAGA----REKRUTACJA 2020/2021 W TOKU-----
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą elektroniczną rekrutacja@swraiz.pl  lub pocztą na adres szkoły, na podstawie formularza

zgłoszeniowego 
Sekretariat czynny:  

poniedziałek – od 9:00 do 15:00
wtorek – od 9:00 do 15:00
środa – od 9:00 do 15:00
czwartek – od 9:00 do 15:00
sobota – od 9:00 do 12:00,


numer telefonu: +48 71 791-77-22,

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (świadectwo dojrzałości, zaświadczenie lekarskie
– od lekarza medycyny pracy, cztery zdjęcia legitymacyjne, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia
dowodu wpłaty wpisowego na konto uczelni, wypełniony formularz zgłoszeniowy).
Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na studia  
Skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na studia
Skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy

Miesięczne Opłaty

Miesięczne opłaty za studia dla specjalności :
 Sztuki projektowe
650 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od marca  do lutego);
150 zł - opłata rekrutacyjna ;
NUMER KONTA BANKOWEGO
BPS II O/WROCŁAW:
48 1930 1190 2013 1336 5297 0001

UA-106407097-1
wpChatIcon