Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania
ogłasza nabór  na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021
na kierunek Ochrona Dóbr Kultury na specjalności:

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

JUBILERSTWO I RZECZOZNAWSTWO KAMIENI SZLACHETNYCH

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są osobiście lub pocztą na adres szkoły, na podstawie formularza zgłoszeniowego 

UWAGA----REKRUTACJA  W TOKU-----

 

 Rekrutacja zakończy się dnia 30 Września 2020r. 

Sekretariat czynny:  poniedziałek – czwartek  od 9:00 do 15:00, tel. (071) 791-77-22.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (świadectwo dojrzałości, zaświadczenie lekarskie – od lekarza medycyny pracy, cztery zdjęcia legitymacyjne, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia dowodu wpłaty wpisowego na konto uczelni, wypełniony formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania u dołu strony wraz z Polityką Przetwarzania Danych Osobowych ).


Skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy

 

Miesięczne Opłaty

Miesięczne opłaty za studia dla specjalności :

  •  Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
  • Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych

650 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od października  do września);

Opłaty jednorazowe :

150 zł - opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi; 

  22 zł - opłata za ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka)

NUMER KONTA BANKOWEGO

BPS II O/WROCŁAW:
48 1930 1190 2013 1336 5297 0001

UA-106407097-1