Sylwetki prowadzących:

Pani dr Katarzyna Gemborys

Dydaktyk i pracownik naukowy wrocławskich uczelni artystycznych, zawodowo zajmujący się projektowaniem i stylizacją, laureatka wielu wyróżnień i nagród za wykonywane instalacje. Prowadzącą działania związane m.in. z projektowaniem i promocją sztuki. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu – uzyskany tytuł doktora w dyscyplinie sztuk projektowych w 2016r.  oraz absolwentka Wzornictwa, o specjalności Projektowanie Szkła, uzyskany tytuł doktora nauk plastycznych, podkreśla wysokie kompetencje prowadzącego.

 

Pan mgr  inż. Jan Lech Zioberski Kanclerz Szkoły

Dydaktyk i pracownik naukowy Szkoły, zawodowo zajmujący się obsługą techniczną budów w zakresie kierowania nimi (doświadczony kierownik wielu budów deweloperskich we Wrocławiu i w kraju), a także w zakresie nadzoru inwestorskiego, posiadający uprawnienia budowlane – do kierowania robotami bud. nr165/83/WBPP, do projektowania nr 828/94/UW, konserwatorskie nr26/95, mykologiczne nr 73/58/82. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego, uzyskany tytuł inżyniera Budownictwa i magistra inż. budownictwa, podkreśla wysokie kompetencje prowadzącego.

 

Pan mgr Wojciech Ziółkowski

Wojciech Ziółkowski – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr archeologii, dyplom na Wydziale Filozoficzno-Historycznym 1992r., wieloletni muzealnik, specjalista w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego przed przestępczością. Od kilkunastu lat czynnie związany z branżą reklamową, właściciel studia reklamy ( twórca grafiki reklamowej, wydawca, webdeweloper).

Pan dr Marek Foriasz

Dydaktyk i pracownik naukowy wrocławskich uczelni, zawodowo zajmujący się problematyką gospodarowania nieruchomościami, inwestowania na rynku nieruchomości, doradztwa w zakresie inwestowania na rynku nieruchomości, oceny zagrożeń i ryzyk związanych z inwestycjami na rynku nieruchomości. Prowadzący własną działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, doradztwa na rynku nieruchomości.

Tytuł doktora nauk społecznych uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

 
UA-106407097-1