Kierunek:Ochrona Dóbr Kultury Specjalność: Restauracja i konserwacja dzieł sztuki-Tok studiów: NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

dokument do pobrania w pliku pdf

Program kształcenia zaczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020

Kierunek: Ochrona Dóbr Kultury

Specjalność: Restauracja i konserwacja dzieł sztuki.

Tok studiów: NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

1. Grupy treści kształcenia, godziny zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.

 godzinyECTS
AGrupa treści podstawowych67265
BGrupa treści kierunkowych924 + 5/8/24118 + 1/2/3
Razem:1596 + 5/8/24183 + 1/2/3

2. Składniki treści kształcenia w grupach, liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.

 Godziny
A.GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCHRazemw.ćw. ECTS Forma zaliczenia
1Kształcenie w zakresie historii sztuki powszechnej i polskiej (96 godzin )     
1.1Wstęp do historii sztuki96722410Egz
2Kształcenie w zakresie filozoficznych i metodologicznych podstaw ochrony dóbr kultury (72 godzin)     
2.1Historia filozofii z elementami estetyki7248248Egz
3Kształcenie w zakresie dokumentacji (276 godzin)     
3.1Dokumentacja konserwatorska24 243Zal
3.2Dokumentacja pomiarowo – rysunkowa zabytków24 243Zal
3.3Dokumentacja fotograficzna zabytków60 606Zal
3.4Rysunek odręczny72 728Zal
3.5Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej48 486Zal
3.6Rzeźba i modelowanie48 485Zal
4Lektorat z języka angielskiego (96 godzin)96 965Egz
5Język łaciński (24 godzin )24 243Zal
6Wychowanie fizyczne (48 godzin)48 482Zal
7Podstawy informatyki z elementami modelowania obiektowego (60 godzin)6024366Egz + Zal
BGRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCHRazemw.ćw.ECTSForma zaliczenia
1Kształcenie w zakresie konserwatorstwa (588 godzin)     
1.1Chemia ogólna i konserwatorska2424 3Egz
1.2Fizyka ogólna2424 3Egz
1.3Podstawy geologii i petrografii skał oraz materiałów budowlanych3612245Egz + Zal
1.4Mineralogia i metody badań minerałów i skał3612245Egz + Zal
1.5Kamieniarstwo2412123Egz
1.6Konserwacja kamienia7224488Egz
1.7Konserwacja metali oraz wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa36 366Egz
1.8Kamienie szlachetne i ozdobne488408Egz + Zal
1.9Konserwacja drewna i zabytkoznawstwo meblarskie72126010Egz
1.10Konserwacja tynku, sztukaterii i betonu120249612Egz
1.11Konserwacja papieru4812366Egz
1.12Pozłotnictwo36 366Zal
1.13Nowe techniki konserwatorskie dzieł sztuki (w tym laser)12 122Zal
2Podstawy muzealnictwa (24 godzin)2424 3Zal
3Podstawy historii i zabytkoznawstwa dzieł sztuki (144 godzin)     
3.1Historia rzemiosła artystycznego2424 3Egz + Zal
3.2Proseminarium z historii sztuki złotniczej24 243Zal
3.3Techniki malarskie2424 3Egz
3.4Malarstwo4824245Egz
3.5Rynek antykwaryczny2412123Zal
4Prawna ochrona zabytków (24 godzin)2424 2Egz
5Ekonomia i zarządzanie (96 godzin)     
5.1Podstawy ekonomii i zarządzania2424 3Egz
5.2Profesjonalne metody sprzedaży i obsługi klientów24 243Zal
5.3Kreowanie wizerunku i marki12 122Zal
5.4Techniki negocjacyjne w biznesie24 243Zal
5.5Zarządzanie zespołem12 122Zal
6Pracownia i seminarium licencjackie (24 godzin)24 243Zal
7Geoturystyka (24 godzin)2424 3Zal
8Dodatkowo przedmiot do wyboru (min. 5 godzin)5/8/24  1/2/3Zal

Studenci są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze 6 miesięcy.

Przedmiot do wyboru:

1.   Warsztaty z identyfikacji i wyceny pereł – 8 godz. – 2 pkt ECTS – zal.

2.   Warsztaty z bursztynnictwa – 5 godz. – 1 pkt. ECTS – zal.

3.  Kowalstwo artystyczne – 24 godz. – 3 pkt. ECTS – zal.

UA-106407097-1
wpChatIcon