dokument do pobrania w pliku pdf

 

Program kształcenia zaczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018

Kierunek: Ochrona Dóbr Kultury

Specjalność: Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych.

Tok studiów: STACJONARNE

Tok studiów: ZAOCZNE – 80% godzin studiów STACJONARNYCH

 

  1. Grupy treści kształcenia, godziny zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
godziny ECTS
A Grupa treści podstawowych 840
B Grupa treści kierunkowych 1200
Razem: 2040

 

 

  1. Składniki treści kształcenia w grupach, liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
godziny ECTS Forma zaliczenia
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Razem w ćw.
1 Kształcenie w zakresie historii sztuki powszechnej i polskiej (165 godzin )
1.1 Historia sztuki powszechnej i polskiej 165 120 45 Egz
2 Kształcenie w zakresie filozoficznych

i metodologicznych podstaw ochrony dóbr kultury (90 godzin)

2.1 Filozoficzne i metodologiczne podstawy ochrony dóbr kultury 90 60 30 Egz
3 Kształcenie w zakresie dokumentacji (315 godzin)
3.1 Dokumentacja konserwatorska historyczna

i pomiarowo – rysunkowa zabytków

30 30 Zal
3.2 Dokumentacja fotograficzna zabytków 75 75 Zal
3.3 Rysunek odręczny 90 90 Zal
3.4 Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej 60 60 Zal
3.5 Rzeźba i modelowanie 60 60 Zal
4 Lektorat z języka zachodniego (120 godzin) 120 120 Egz
5 Język łaciński (30 godzin ) 30 30 Zal
6 Wychowanie fizyczne (60 godzin) 60 60 Zal
7 Podstawy informatyki (60 godzin) 60 30 30 Egz + Zal
B GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
1 Kształcenie w zakresie jubilerstwa i gemmologii

(930 godzin)

1.1 Dokumentacja konserwatorska 30 30 Zal
1.2 Konserwacja metali oraz wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa 30 30 Zal
1.3 Chemia ogólna i konserwatorska 30 30 Egz
1.4 Fizyka ogólna 30 30 Egz
1.5 Podstawy geologii i petrografii skał oraz materiałów budowlanych 60 15 45 Egz + Zal
1.6 Mineralogia i metody badań minerałów i skał 60 15 45 Egz + Zal
1.7 Kamieniarstwo 30 15 15 Egz
1.8 Konserwacja kamienia 90 30 60 Egz
1.9 Materiałoznawstwo złotnicze 60 15 45 Egz
1.10 Techniki i technologie jubilerskie 120 15 105 Egz
1.11 Kamienie szlachetne i ozdobne 60 10 50 Egz + Zal
1.12 Gemmologia praktyczna 60 20 40 Egz + Zal
1.13 Szlifowanie kamieni szlachetnych i ozdobnych 30 30 Zal
1.14 Projektowanie biżuterii i form użytkowych 120 120 Egz
2 Podstawy muzealnictwa 30 30 Zal
3 Podstawy historii i zabytkoznawstwa dzieł sztuki
3.1 Historia rzemiosł artystycznych i ewolucja form rzemiosł artystycznych 60 30 30 Egz + Zal
3.2 Proseminarium z historii sztuki złotniczej 30 30 Zal
4 Prawna ochrona zabytków (30 godzin) 30 Zal
5 Kultura w kontekście różnych dyscyplin humanistycznych (30 godzin) 30 30 Zal
6 Komunikacja społeczna i międzynarodowa

(30 godzin)

30 30 Zal
7 Podstawy ekonomii i zarządzania

(30 godzin)

30 30 Egz
8 Pracownia i seminarium licencjackie

(120 godzin)

120 120 Zal
9 Dodatkowo wykład do wyboru

(30 godzin)

30 30 Zal

 

Studenci są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze 3 miesięcy.

 

Przedmiot do wyboru:

  1. Geoturystyka – 30 godzin – 4 pkt. ECTS – zal
  2. Ochrona własności intelektualnej oraz wycena wyrobów rzemiosła artystycznego – 15 godzin – 2 punkty ECTS –
  3. Warsztaty z identyfikacji i wyceny pereł – 6 godz. – 1 pkt ECTS –
  4. Warsztaty z bursztynnictwa – 10 godz. – 2 pkt. ECTS –
  5. Konserwacja i renowacja detali architektonicznych wykonanych z kamienia – 15 godz. – 3 pkt. ECTS –

 

UA-106407097-1