dokument do pobrania w pliku pdf

 

 

Program kształcenia na studiach licencjackich na kierunku:

Rok akademicki 2017/2018

Ochrona Dóbr Kultury

Specjalność: Restauracja i konserwacja dzieł sztuki.

Tok studiów: STACJONARNY

Tok studiów: ZAOCZNY 80% godzin studiów STACJONARNYCH

 

  1. Grupy treści kształcenia, godziny zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
godziny ECTS
A Grupa treści podstawowych 840
B Grupa treści kierunkowych 1170
Razem: 2010

 

  1. Składniki treści kształcenia w grupach, liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz liczba punktów ECTS.
godziny ECTS Forma zaliczenia
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Razem w ćw.
1 Kształcenie w zakresie historii sztuki powszechnej

i polskiej (165 godzin )

1.1 Historia sztuki powszechnej i polskiej 165 120 45 Egz
2 Kształcenie w zakresie filozoficznych

i metodologicznych podstaw ochrony dóbr kultury (90 godzin)

2.1 Filozoficzne i metodologiczne podstawy ochrony dóbr kultury 90 60 30 Egz
3 Kształcenie w zakresie dokumentacji (315 godzin)
3.1 Dokumentacja konserwatorska historyczna

i pomiarowo – rysunkowa zabytków

30 30 Zal
3.2 Dokumentacja fotograficzna zabytków 75 75 Zal
3.3 Rysunek odręczny 90 90 Zal
3.4 Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej 60 60 Zal
3.5 Rzeźba i modelowanie 60 60 Zal
4 Lektorat z języka zachodniego (120 godzin) 120 120 Egz
5 Język łaciński (30 godzin ) 30 30 Zal
6 Wychowanie fizyczne (60 godzin) 60 60 Zal
7 Podstawy informatyki (60 godzin) 60 30 30 Egz + Zal
B GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
1

 

Kształcenie w zakresie konserwatorstwa

(750 godzin)

1.1 Dokumentacja konserwatorska 30 30 Zal
1.2 Chemia ogólna i konserwatorska 30 30 Egz
1.3 Fizyka ogólna 30 30 Egz
1.4 Podstawy geologii i petrografii skał oraz materiałów budowlanych 60 15 45 Egz + Zal
1.5 Mineralogia i metody badań minerałów i skał 60 15 45 Egz + Zal
1.6 Kamieniarstwo 30 15 15 Egz
1.7 Konserwacja kamienia 120 30 90 Egz
1.8 Konserwacja drewna i zabytkoznawstwo meblarskie 90 15 75 Egz
1.9 Konserwacja tynku, sztukaterii i betonu 120 15 105 Egz
1.10 Kamienie szlachetne i ozdobne 60 30 30 Egz + Zal
1.11 Pozłotnictwo 45 45 Zal
1.12 Materiałoznawstwo konserwatorskie (w tym konserwacja metalu ) 75 75 Zal
2 Podstawy muzealnictwa (30 godzin) 30 10 20 Zal
3 Podstawy historii i zabytkoznawstwa dzieł sztuki (120 godzin)
3.1 Historia rzemiosł artystycznych i ewolucja form rzemiosł artystycznych 90 30 60 Egz + Zal
3.2 Proseminarium z historii sztuki 30 30 Zal
4 Prawna ochrona zabytków (30 godzin) 30 Zal
5 Kultura w kontekście różnych dyscyplin humanistycznych (30 godzin) 30 30 Zal
6 Komunikacja społeczna i międzynarodowa

(30 godzin)

30 30 Zal
7 Podstawy ekonomii i zarządzania

(30 godzin)

30 20 10 Egz
8 Pracownia i seminarium licencjackie

(120 godzin)

120 120 Zal
9 Dodatkowo wykład do wyboru

(30 godzin)

30 Zal

 

Studenci są zobowiązani do odbycia praktyki w wymiarze 3 miesięcy.

 

 

Przedmiot do wyboru:

Geoturystyka – 30 godzin – 4 pkt. ECTS – zal

Ochrona własności intelektualnej oraz wycena wyrobów rzemiosła artystycznego – 15 godzin – 2 punkty ECTS – zal.

 

Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska poprzez chemikalia używane w konserwacji dzieł sztuki dzięki wykorzystaniu technologii laserowej – 15 godz. – 4 pkt. ECTS – zal.

Konserwacja metalu i kowalstwo artystyczne – 30 godz. – zal.

Konserwacja i renowacja detali architektonicznych wykonanych z kamienia – 15 godz. – 3 pkt. ECTS – zal.

 

UA-106407097-1